De Lepelwerkplaats

Sinds 1937 was hier een meubelfabriek gehuisvest. In 2006 is een deel van de fabriek verbouwd tot theaterwerkplaats voor mensen met een hulp/zorg vraag. In 2017 is ook de rest van de fabriek verbouwd en heeft nu volledig een culturele functie.
Daarnaast is op het terrein een klein natuurgebied aangelegd door gemeente en provincie met als doel het bieden van een rustplaats voor dieren die zijn opgejaagd door snelweg en spoor, een zogeheten stepping stone. Kijk voor meer informatie op www.momotheaterwerkplaats.nl

stepping-stone

Def.: letterlijk: Stapsteen. Een op zichzelf geïsoleerd steunpunt waardoor planten en dieren zich sprongsgewijs kunnen verspreiden tussen een of meer gelegen gebieden.